Offertunderlag, ackordsmätning och egen mätning

Med sju lokalkontor runt om i landet, kan vi erbjuda tjänster inom mätning och kalkylering till företag i hela branschen. Våra konsulter finns alltid till hands för exempelvis rådgivning, mätning, råd om tillämpning av ackordprislistorna och support till PVFs kalkylprogram.

Kalkyltjänst
Utifrån bygghandlingar, ritningar och företagets uppgifter om löner med mera, upprättar vi en korrekt kalkyl. Vi lägger aldrig in rabatter eller återanvänder uppgifter utan hanterar alla ärenden diskret.

Ackordsmätning
Då huvudlöneformen är ackord kan vi mäta upp objektet, antingen på plats eller med hjälp av god dokumentation. Såväl anställd som arbetsgivare har rätt att närvara vid mätningen. Efter mätning och prissättning skickas resultatet till både arbetsgivare och arbetstagare.

Ackordsprislistor
Via vår hemsida tillhandahåller vi ständigt uppdaterade ackordsprislistor för både byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare. Som ett hjälpmedel för företaget vid kalkylering av byggplåtentreprenader finns även en “Vitbok” med tolkningsdata och kommentarer som ger en vägledning av hur bestämmelserna i prislistan ska tolkas.

Egen mätning
Egen mätning” är en gratis webbtjänst för alla byggnadsplåtslagare som är anslutna till semester-kassan. Här kan man enkelt ta kontroll över sin ackordslön genom att i förväg titta på jobbens omfattning, material och därmed tidsåtgång. På så vis blir det lättare att planera tiden bättre och inte minst, beräkna lönen utifrån olika prestationsscenarion. Denna tjänst är även tänkt att utvecklas för ventilationsplåtslagare.
     För inloggningsuppgifter till "Egen mätning", kontakta PVFs programsupport via e-post.

Låt PVFs konsulter bli företagets extra resursProgramsupport
Vid köp av PVF Kalkyl Byggplåt och PVF Kalkyl Ventilation ingår fri support. Så låt inte ovana hindra företaget från att bli effektivt. Tack vare vår fjärrsupport är vi aldrig långt borta.