Kompetensutveckling för företag

Kraven på plåtslageri- och ventilationsföretagens professionalism ökar snabbt och kompetens blir ett allt viktigare redskap. Via har därför tagit fram utbildningar anpassade för branschen och företagens behov. Med utbildningsmaterialet Frisk Luft som grund, har vi tillsammans med Entreprenörföretagen tagit ett steg till och erbjuder personcertifiering av ventilationsmontörer. 

Eftersom kundens krav och betalningsvilja står i fokus har vi valt att koncentrera våra kurser till att lära ut hur företagen ska få kundens respekt för sin duglighet. Vi utbildar inom entreprenadrätt, kalkylering och affärsmannaskap

Entreprenadrätt
Vi erbjuder kurser i entreprenadrätt, vilka bland annat innehåller tolkning av förfrågningsunderlag, hur ett avtal kommer till stånd samt tolkning och tillämpning av regler baserade på AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentrepre-nader). Utbildningen kommer även att inkludera en presentation och praktisk hantering av vårt kvalitets - och miljöledningssystem, PVF Entreprenad.

Tillsammans utvecklar vi ditt affärsmannaskap och därmed ditt företagAffärsmannaskap
Gör det du är bäst på, ännu bättre! Tillsammans utvecklar vi ditt affärsmannaskap och därmed ditt företag. Våra kurser handlar om att öka förståelsen för vad företaget egentligen tjänar pengar på – att utveckla en agenda för strategi och affärsutveckling. Varje utbildning ska bidra till att se kopplingar mellan företagets erbjudande, ledning och resultat.

Kalkylering
I första hand lär vi ut kalkylering med PVFs kalkylsystem. I detta ingår att förstå och kunna tolka förfrågnings-underlag samt att lära sig kostnadsbedöma och prissätta olika typer av uppdrag.

 

Certifierad ventilationsmontör

För fullständig information och kontaktuppgifter till Entreprenörföretagens företagsrådgivare, se Entreprenörföretagens hemsida.

Vem kan bli certifierad ventilationsmontör?
Personer som under de senaste fem åren har arbetat i minst två år med montering av ventilationsanläggningar. Arbetet ska ha utförts under arbetsledning och med färdiga handlingar som grund.

I yrkeserfarenhet inräknas inte grund- och lärlingsutbildning. Intyg på yrkeskvalifikationer och att arbetet har utförts på ett noggrant, fackmässigt och självständigt sätt kan skrivas av tidigare eller nuvarande arbetsgivare eller annan person som har vetskap om dina kvalifikationer.

Steg för steg:
1. Skicka in en ansökan. Företaget skickar en skriftlig ansökan till INCERT eller kontaktar en företagsrådgivare på Entreprenörföretagen.
2. Studera. Studera angivna kapitel i interaktiva utbildningsmaterialet ”Frisk Luft”. Cirka 30 timmars studietid.
3. Skriv prov. Genomför ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Kommande provtillfällen anges på Entreprenörföretagens hemsida. Vid provtillfället bör du ta med dig en undertecknad ansökan för personcertifikat, intyg angående yrkeserfarenhet samt information om fakturamottagare.
4. Godkänt prov. Vid godkänd examination skickas certifikatet till dig med post.

OBS! För att få tillgång till utbildningsmaterialet Frisk Luft, maila namn, företag och mailadress för samtliga som ska certifieras till annikam.kymling@pvf.se så återkommer hon snarast med inloggningsuppgifter. Annika nås även på 08-556 06 286.

Vilken kunskapsnivå krävs för att bli certifierad ventilationsmontör?
Du ska kunna läsa och förstå de ritningstyper som förekommer inom installationsbranschen. Kunna montera olika kanaltyper och -delar, upphängningsanordningar, luftbehandlingsaggregat, ljuddämpare, till- och frånluftsdon, mätdon, och andra komponenter i ventilationsanläggningen. Du ska dessutom ha förmåga att självständigt utföra monteringsarbeten. 


Vad innebär det att vara certifierad ventilationsmontör?
Certifikatet gäller 5 år efter utfärdandedatum. Därefter kan omcertifiering ske.
 Som certifierad ska du varje år skicka in ett skriftligt bevis till INCERT som visar att du är yrkesverksam med ”allsidigt” monteringsarbete minst 30 procent av en anställning på heltid. Arbetsgivare eller annan insatt person ska bekräfta arbetet.

För fullständig information, se:
Kravspecifikation för Personcertifiering av ventilationsmontörer >>
Matristabell kunskapskrav >>
Intruktioner för certifiering >>