Om PVF - av branschen för branschen

PVF Plåt & Vent Forum AB är ett företag för plåtslageri- och ventilationsbranschen. I centrum för vårt arbete står god service och utvecklandet av konsulttjänster som motsvarar företagens behov.

För att på bästa sätt utveckla och föra branschen och dess företag framåt, är verksamheten organiserad med inriktning på att tillgodose branschens lönsamhet, kapacitet och kompetens.

Lönsamhet
Våra konsultativa tjänster och verktyg bidrar till att företagen kan bedriva verksamhet med sund avkastning.

Kapacitet
Vi marknadsför yrken och utbildningar samt bistår med resurser för att skapa ett allt större rekryteringsunderlag med hög kvalitet.

Kompetens
Genom PVF Teknikcentrum bidrar vi till att säkerställa branschens utveckling och kompetens.

 

Vi har delat in vår verksamhet i följande arbetsområden:

Du hittar det mesta, inklusive kontaktpersoner här på hemsidan. Välkommen att höra av dig till oss med dina förfrågningar!

PVF Plåt & Vent Forum AB ägs gemensamt av Plåtslageriernas Riksförbund och Byggnads.