Semesterkassan upphör!

Information från PVF Semesterkassa

Beslut om utfasning av Semesterkassan
Plåtslageriernas Riksförbund och Byggnads har i årets avtalsrörelse träffat överenskommelse om att avveckla PVF Semesterkassan. En utfasning kommer nu att äga rum av Semesterkassan, som för dig med anställda kommer innebära följande.

Ingen inbetalning av semesterlön
För perioden april till och med juni 2012 skall den 28 juli och framöver inte inbetalas några semesterlöner till Semesterkassan. Om du redan har insänt redovisning och inbetalat semesterlöner för kvartal 2, 2012 kommer dessa att återbetalas av Semesterkassan. Vänligen kontakta då Semesterkassan och uppge bankgiro eller plusgiro och vi kommer återbetala inbetalade semesterlöner jämte sociala avgifter.

Om redovisning till Semesterkassan

Parternas beslut, att avveckla Semesterkassan innebär att till Semesterkassan inte heller skall upprättas och inges någon redovisning.

Om kollektivavtalade avgifter
För ordningens skull kan meddelas att denna överenskommelse inte berör de kollektivavtalade avgifter, som i särskild ordning redovisas och inbetalas till Fora AB.

Vad händer nu?
Beträffande den semesterlön som redovisats och inbetalats till Semesterkassan för intjänandeåret 1 april 2011 till och med 31 mars 2012 kommer den på samma sätt som tidigare utbetalas av Semesterkassan. Det innebär att i juni kommer utbetalas semesterlön för högst 20 dagar om inte annat meddelats till Semesterkassan.

Sedan tidigare sparade semesterdagar eller under semesteråret ännu inte utbetalade semesterlöner kommer dessa att utbetalas under oktober/november 2012.

Den överenskommelse som nu träffats mellan parterna innebär således att kommande semesterlöner skall beräknas och utbetalas av arbetsgivaren.

Semesterlönen skall utbetalas med 13,1 procent beräknat på den lön som intjänas och utbetalas under perioden 1 april 2012 till och med 31 mars 2013. För månadsavlönade utgår ett semesterlönetillägg med 1,1 procent per semesterdag.

Med vänlig hälsning
PVF Semesterkassan